Om Fieldnotes

ABOUT Fieldnotes

Fieldnotes.no er en utforskning av de norske fjellene, skogene, vannene, og de mange menneskene som velger å tilbringe store deler av livene sine der. Gjennom nedtegnelser og observasjoner fra nøye utvalgte feltturer, foretatt på både kjente og bortgjemte steder i Norges langstrakte land, ønsker Fieldnotes.no å skape et varig dokument som belyser den kollektive, og individuelle erfaringen som springer ut av den sosiale organiseringen av både norsk natur og norsk kultur. 

Fieldnotes.no is an exploration of the Norwegian mountains, forests, lakes, and the many people who decide to spend large parts of their lives there. Through records, observations and experiences from carefully selected field trips, undertaken in secluded and well known places of Norway’s elongated landmass, Fieldnotes.no seeks to create a lasting document that sheds light on the collective and individual experiences growing out of the social organization of the Norwegian nature and the Norwegian culture.